INA轴承、FAG轴承
电话: 020-86565099 13392689298
传真:020-86361387
24小时销售服务热线:18578786582
我们竭诚为您提供最专业的进口轴承!
 
  • 搜索您要查询的FAG轴承,INA轴承,进口轴承型号:
  • 内径: mm  外径: mm  厚度: mm
  • 型号:  品牌:
本站特价轴承推荐

INALR5006-2RS轴承
INAGE31-ZO轴承
INA234772-M-SP轴承
INARSRB13-159-L0轴承
INAKTNO50-C-PP-AS轴承
INALFKL20-SF轴承
INAKA26-M轴承
INAEGB250100-E40轴承
INA234407-M-SP轴承
INAG1112-KRR-B-AS2/V轴承
INAEGB4540-E50轴承
INARWS1808-225/x225/x74轴承
INA轴承推荐
FAG1306-K-TVH-C3+H306轴承
INATKVD30-W轴承
FAG22216-E1轴承
INAGE240-AW轴承
INAGY1100-KRR-B-AS2/V轴承
FAGBND3126-H-W-T-BF-S轴承
INARWS1808-300/x300/x182轴承
FAG2211-K-TVH-C3+H311轴承
INAKGEH.MLF52-ZR-110/130/M8轴承
FAGSNV120-L+1311-TVH+FSV311轴承
FAGSNV062-L+2206-K-TVH-C3+H306X015+FSV506X015轴承
FAGBND3234-H-W-T-AL-S轴承
INA轴承新闻

INA轴承后缀含义2-机械 ...
INA轴承后缀含义-机械 ...
INA瑞典轴承的前后代码--机 ...
INA轴承精度代码
INA轴承代码的说明
INA轴承简介
斯凯孚(INA)为庞巴迪新型C ...
INA轴承后缀代码解释 ...
INAGE60-AX推力关节轴承尺寸图纸

INAGE60-AX推力关节轴承

产品名称:INA推力关节轴承GE60-AX

轴承尺寸(内径×外径×厚度):60mm×150mm×45mm

品牌INA

类型推力关节轴承

备注:推力关节轴承

主要用途:卫浴设施、插齿机类、激光器件、汽车及配件、压接工具、光学检测、昆虫捕捉、锯床、数码发电机、环卫园林、

供应商:广州摩根传动设备有限公司

联系人:王小姐

订购电话: 020-86565099

订购传真: 020-86361387

订购此产品:

INAGE60-AX详细参数如下:

d60 mm 公差:0/-0,015
D150 mm 公差:0/-0,018
T45 mm 公差:0/-0,4
A12,5 mm 
B37 mm 公差:0/-0,3
C33 mm 公差:0/-0,3
D186 mm 
Damin92 mm 
d3108 mm 
damax108 mm 
dK160 mm 
r1smin1 mm 倒角尺寸
r2smin0,3 mm 倒角尺寸
s35 mm 
α7° 
m4,7KG质量
Ca735000基本额定动载荷,轴向
C0a3670000基本额定静载荷,轴向